Minh Hồng's second birthday

Lilypie - Personal pictureLilypie Second Birthday tickers

Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Cách làm cúc bọc không cần máy dập cúc

1. Cách 1:2. Cách 2:


3. Làm dây buộc tóc xinh xinh từ cúc bọc:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét